Jdi na obsah Jdi na menu

Ohlášky 5. neděle velikonoční

 

Neděle 19. 5.     5. neděle velikonoční
7:45 Sv. Martin  
9:00 Sv. Rodina  
Pondělí 20. 5.     Sv. Klement Maria Hofbauer, kněz
Sv. Bernardin Sienský, kněz
16:00 Sv. Rodina  
Úterý 21. 5.     Sv. Kryštof Magallanes, kněz a jeho druhové, mučedníci
18:00 Sv. Martin  
Středa 22.5 .     Sv. Rita z Cascie, řeholnice
16:00 Sv. Rodina Za rodinu Váchalovu, Paulusovu, Tomandlovu a Hubáčkovu
Čtvrtek 23. 5.     Čtvrtek po 5. neděli velikonoční
18:00 Sv. Martin  
Pátek 24. 5.     Pátek po 5. neděli velikonoční
18:00 Sv. Rodina  
Sobota 25. 5.     Sv. Beda Ctihodný, kněz a učitel církve
Sv. Řehoř VII., papež
Sv. Maria Magdaléna de`Pazzi, panna
18:00 Sv. Rodina  
Neděle 26. 5.     6. neděle velikonoční
7:45 Sv. Martin  
9:00 Sv. Rodina Za prapor
         
Příležitostná oznámení:
Sbírka dnešní neděle je určena na podporu Arcidiecéze.
Mše svatá v pondělí je posunuta na 18:00.
Ve středu v 17:00 pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání a v 19:00 setkání nad katechismem. 
Katechumenát v naší farnosti začíná v sobotu 8. června přijetím našich čekatelů křtu. Prosím o Vaše modlitby, které by je doprovázely jejich přípravou. 
Ve čtvrtek po mši svaté následuje adorace eucharistie.
Setkání farní rady se uskuteční ve čtvrtek 23. května od 20:00 v Klubu.
V pátek od 19:00 do 23:00 bude v kostele sv. Martina probíhat Noc kostelů.
V sobotu od 16:00 se v kostele Svaté Rodiny uskuteční beseda s panem Peřichem o předčítání liturgických textů.
Sbírka příští neděle je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.
Přístí neděli je uzavírka přihlášek na farní výlet do Beuronu.