Jdi na obsah Jdi na menu

 

ADVENT 2013, FARNOST SV. MARTINA
 

ČTVRTKY V KLUBU DCB - OD 19.30

 

5. 12. Biblická hodina

19.12. Biblická hodina

           12.12. Pastorační FR ve 20:00

 

ADVENTNÍ RORÁTY

Advent je čas bdění. Advent je čas našeho života. Roráty jako výraz bdění budeme slavit o sobotách v adventu v 7:00 v kostele Sv. Rodiny při světle svíček a za zpěvu staročeských rorátních písní. V kapli sester boromejek jsou „roráty“ od pondělí do pátku v 6:00.

 

ADVENTNÍ NEŠPORY

Každou adventní neděli se modlíme nešpory v kostele Sv. Rodiny v 18:30. Po nich bude adorace nebo obrazová meditace.

 

SETKÁNÍ NAD TÉMATEM

 V první úterý v prosinci v 19:00 se uskuteční v klubu DCB setkání nad tématem. Téma: encyklika papeže Františka Lumen fidei.

 

ADVENTNÍ OBNOVA

 V sobotu 14. prosince 2013 se uskuteční duchovní obnova, kterou povede

P. Jakub Berka O. Praem. Začátek je v 16:30. Po první přednášce je možnost přistoupit k svátosti smíření. V 18:00 je mše svatá, kde na místě homilie zazní druhá přednáška.

 

ZPOVĚDNÍ DEN

 Svátost smíření (uzdravení) budeme spolu s ostatními kněžími vysluhovat

v pondělí 16. prosince od 16:00. Po slyšení Božího slova, zamyšlení a samotné zpovědi budeme slavit Eucharistii v 19:00.