Jdi na obsah Jdi na menu

Kulturní památky - Řepy a okolí

Kostel Panny Marie Vítězné

Třetí významnou chráněnou památkou v blízkosti Řep je kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Na jeho místě stávala kdysi malá kaplička zasvěcená sv. Václavu, do níž se prý ukládaly kosti, nalezené při orání na bělohorském bojišti. V roce 1704 ji bavorský zedník Hagen zvětšil natolik, že arcibiskupská konsistoř dala souhlas k jejímu posvěcení. V roce 1706 byl na její východní straně přistavěn osmiboký střed dnešní svatyně. K jižnímu křídlu přibyla v roce 1709 kaple sv. Rozálie a kruchta s varhanami. Tři roky nato byla na severní straně přistavěna kaple sv. Michala. V roce 1714 byla ústřední svatyně dokončena. Bohatá barokní fasáda zůstala z rozšířené kaple. Na jejím průčelí je umístěn reliéf představující nástup vojsk do bitvy na Bílé hoře dne 8. listopad u 1620. V popředí je zobrazen páter Dominik. Svatyně má půdorys kříže, nad jehož středem a rameny jsou kupole.

V prostřední kupoli je nástropní malba bavorského malíře působícího u nás K. D. Asama, která představuje Církev vítěznou. V jižní kupoli je freska Václava Vavřince Reinera z roku 1718 Před bitvou na Bílé hoře či Svatý Dominik se modlí kleče v čele císařského vojska. V severní kupoli je Schöpfova freska Útěk stavovských vojsk po bělohorské bitvě.

Ambity vznikaly v letech 1710 až 1714 a v jejich rozích jsou kaple. Byly vyzdobeny freskami. Na východní straně jsou fresky z 20. století, ostatní jsou barokní. Kaple v rozích ochozu jsou zasvěceny sv. Vojtěchu, sv. Janu Nepomuckému, sv. Václavu a nejsvětější Trojici. Na západní straně je dům duchovního správce. V severním ambitu je kaple Božího hrobu. Uprostřed dvora je studna hluboká 64 loktů. Celá stavba je dílem malíře Kristiána Luny.

Umělecky zvláště významný je portál na jižní straně ambitů, vynikající pozdně barokní dílo připomínající názvoslovím K. I. Dienzenhofera. Před ním stojí sochy sv. Rocha a sv. Šebestiána.