Jdi na obsah Jdi na menu

1. běh kurzu

img_0421_66_1.jpg PODĚKOVÁNÍ ZA ALFU

     Představte si, včera v noci se mi zdál hezký sen. Sen o naší skupince na řepské Alfě. Seděli jsme u „našeho“ stolu se zapálenou svíčkou (i když byly asi 2 hodiny ráno, vypadali jsme moc dobřeJ) a rozmlouvali.  Naráz ale kýchnutí přerušilo snění, ještě malý pokus o setrvání v milém společenství, ale už se probouzím…

     Ráno se mi neobvykle (většinou mručím, že bych spala ještě hodinku až dvě) vstávalo zvesela. Napadlo mě totiž, že také poděkuji za Alfu.

     A tak Pane náš, veliké díky za vše, co jsme na Alfě prožili, za celý Alfa tým i za každého jednotlivého kurzistu. Veliké díky za Tvou lásku, kterou jsme mohli na tomto kurzu více procítit, za sílu Ducha Svatého, který je při každém, kdo o něj prosí. Díky také za důležitá témata, nad kterými jsme se zamýšleli, za praktické rady i inspirace, kterými můžeme obohatit své životy a třeba i životy dalších. Díky za krásný sobotní den, za objevení nových vloh při tvoření ze sněhuJ a hlavně za krásné a velice silné zakončení toho dne – za přímluvnou modlitbu.

     Díky za to, že jsme se mohli každý ze své polohy na cestě k Bohu a správnému životu o kousek posunout… A jaké je mé „posunutí“? Na některé věci pohlížím z více stran, snad méně z úhlu zvyku a strachu. Rozhodla jsem se více poznávat Boží slovo, místo ranního mručení zavedu krátkou ranní modlitbu! Tam, kde jsem jenom radila, zkouším pomoci a tam, kde jsem zatím ztracená, či kde se cítím bezmocná, věřím, že nás Bůh neopouští!

 Nikola Macharáčková

P.S. Díky babičkám, které nám pohlídalyJ.

 

BYLA JSEM POŽÁDÁNA,

abych tu přednesla (za sebe a svého muže) hodnocení či dojem z kurzů Alfa. Jelikož jsem donedávna byla učitelka a můj muž je oponent v oblasti IT, začali jsme samozřejmě hodnotit.

Co je to hodnocení? Porovnání dosažených výsledků proti původnímu očekávání.  Od Alfy jsme očekávali dvě věci:

Bližší seznámení s lidmi z kostela, které jsme do té doby jen vídali, pozdravili se navzájem a nic víc....i když jsme spolu slavili eucharistii - mši svatou!

Jako druhou věc jsme předpokládali, že si doplníme vědomosti z náboženství.

To tedy byla naše očekávání, a jaké jsou výsledky:

 

S mužem jsme se v kurzu střídali vždy po týdnu a druhý z nás byl doma s naší tříletou dcerou Majdalenkou. Proto bylo seznamování s ostatními alfisty pozvolnější, než jsme si původně představovali. Jeden pro druhého jsme si vždy psali podrobné poznámky a po návratu domů jsme celý průběh Alfy odvyprávěli tomu druhému i s přednáškami a diskuzí ve skupinkách. Každé téma jsme tedy probrali dvakrát a tím jsme spíš než druhé, poznávali více sami sebe. Přetavovat do slov své vnitřní pocity je mnohdy těžší, než se na první pohled zdá. I za krátkou větou se skrývá hodně přemýšlení a práce. 

Naše hodnocení prvního bodu je tedy takovéto – očekávání bylo splněno, ale jinak, než jsme očekávali.

 

Co se týká nových vědomostí z náboženské oblasti: tak ty jsme si určitě trochu doplnili, ale hlavně jsme v úžasu viděli tu obrovskou šíři pohledů, souvislostí a názorů ke každému z témat. Umožnilo nám to opustit svůj stereotypní pohled či výklad. Nemusíme se ztotožnit s názory ostatních, nicméně nové otázky jsou položeny a vypořádat se s nimi musí každý sám.

Hodnocení druhého bodu zní: splněno, ale opět jinak, než jsme očekávali.

Klasické hodnocení, na které jsme zvyklí, je ve smyslu „lépe nebo hůře“, což je něco, s čím pracuje rozum. Naše hodnocení ale zněla „jinak“, ne lépe či hůře. Toto „jinak“ nehodnotí rozum ale pohled srdce, spolehnutí se na vlastní pocity. A ty nám o Alfě říkají, že je/byla probouzející a překvapující.

Za sebe i svého muže bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě Alfy podíleli. Moc se nám tu s vámi líbilo. Děkuji.                                                        

                                                                                                 Dana a Petr Kotkovi

 

KURZY PROBUDILY FARNOST. Poznali jsme se s lidmi, které známe z kostela, ale dosud jsme se doopravdy nepotkali. Měli jsme možnost a čas přemýšlet a mluvit o věcech, na které bychom jinak nemysleli.

 

                                                                                  Petr a Katka Vokáčovi

 

DO KURZU ALFA

mě pozval David Žofák při jedné prosincové nedělní bohoslužbě slovy: „Jestlipak jste se přihlásila do Alfy?“ Jeho nabídku jsem považovala za pozvání, kterým mě zve sám Pán Ježíš, abych se blíže seznámila s farníky, mezi které chodím dvanáctý rok, ale s nimiž mám pouze ten nedělní kontakt v kostele, protože dál jsem se ještě neodvážila. Jsem bojácný a nejistý člověk přesto, že mohu na první pohled působit sebejistě. Uvěřila jsem před jednadvaceti lety v křesťanském společenství, které bylo v té době spojené s církví evangelickou (myslím českobratrskou). Později se toto společenství osamostatnilo. Pán Ježíš ale chtěl tomu, abych se vrátila do římskokatolické církve, ve které jsem byla po svém narození pokřtěna. Nebylo pro mě lehké přejít do neznámého prostředí, ale posilovalo mě vědomí toho, že Bůh mě vede za ruku jako Otec své dítě. Pomalu jsem se začala zařazovat do společenství církve, se kterou mě spojuje Pán Ježíš Kristus. Tato církev se pro mě stala domovem přesto, že nerozumím spoustě výrazů, se kterými se zde setkávám. Vím však, že víra katolíků se nikterak neliší od mojí víry v Boha, i když jsem zvyklá vyjadřovat se jinak, protože jsem nevyrůstala v katolické tradici. Rozdílnost mého vyjadřování mi doposud bránila v tom, abych se odvážila udělat krok k osobnímu setkání s katolíky. To, že je církev rozdělená rozdílností vyjadřování se, jsem ke svému zklamání zjistila již na počátku své víry. S lítostí však musím přiznat, že i já sama jsem na počátku své víry kladla důraz na vnější vyjádření, a nerozumně jsem papouškovala ty, kteří se katolíkům posmívali. Pán Ježíš mě však svojí trpělivostí a laskavostí svého srdce zbavil pýchy, která mi bránila vidět pravdu.

 

            Alfa pro mě znamenala nový začátek, je pro mě povzbuzením a výzvou: " Pokračuj!" Když jsem před jednadvaceti lety uvěřila, měla jsem velkou chuť a sílu svědčit o Pánu Ježíši, ale vnějšími okolnostmi jsem byla ochromená. Zarazilo mě to, že lidé po Bohu netouží, a že církev, která o Bohu mluví, je jim dobrá jen k tomu, aby ji odsuzovali stejně jako Boha. Tento fakt se pro mě stal velkým trápením a oslabením, takže jsem byla schopná se pouze potichu modlit slovy: "Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé“ atd. (Mt.6,9-13)

Z vlastní zkušenosti vím, že pro lidi, kteří se nenarodili do tradičně věřící rodiny nebo se narodili v rodině, kde se víra nepraktikovala, je těžké překročit práh kostela, a proto je třeba jít jim naproti, například uspořádáním Alfy. Děkuji Pánu Ježíši za Alfu a děkuji všem, kteří měli to srdce a spolu s Pánem Ježíšem do toho šli. Jsem ráda, že jsem v Alfě mohla být.

                                                                                                                      Helena Veselá

 

To vše krásné, co jsme zde prožili, jistě bylo z velké části dílem vašich modliteb a obětí.  Moc za vše děkujeme!!!

Děkujeme také vám všem, kteří nás podporujete i materiálně, protože toto dílo má i své finanční nároky...

 

No a na závěr bych jen chtěl podotknout, že (doufáme, že...) bude vydána tzv. „Kuchařka Alfa“ od naší Hanky Kučerové, která pro nás všechny pekla své úžasné koláče a dobroty!

Tímto jí všechny mlsné jazýčky Alfy moc děkují :-)

 

A na úplný závěr musíme poděkovat naší Marušce S., která nás inspirovala, povzbuzovala a honila do práce svou houževnatostí, důsledností, nadšením a zkušenostmi a díky ní z velké části také Alfa běží!

                                                                                                                                 David Ž.

 

...Davida musím trochu poopravit. Nápad uspořádat Alfu spadl z nebe, já jsem ho pouze chňapla.

                                                                                                                                             Marie S.