Jdi na obsah Jdi na menu
 

Podpořte svého anděla

PODPORUJTE  SVÉHO  ANDĚLA“
 
pokračování významné občanské aktivity obyvatel městské části   Praha – Řepy.
Obnovujeme akci na dokončení restaurování vzácné beuronské malby v kostele Sv. Rodiny, který je součástí komplexu Domova sv. Karla Boromejského-národní kulturní památky Řep.
 
 
Kostel Svaté Rodiny v Řepích byl postaven jako součást areálu kláštera sester boromejek a byl vysvěcen v roce 1861. Podle zachovalých fotografií byl původně vyzdoben jen prostou dekorativní malbou. Začátkem třicátých let tohoto století se sestry obrátily na emauzské benediktiny s prosbou o novou výmalbu chrámu. Práce se ujal bratr Antonín Vrbík OSB se svými pomocníky a v roce 1934, po odstranění lešení, zazářil interiér v novém lesku.

Výzdoba byla pojata ve stylu tzv. beuronské umělecké školy. Jejím zakladatelem byl P. Desiderius Lenz z benediktinského opatství Beuron v Německu. Tam v polovině minulého století vznikla komunita řeholníků, kteří ve svém mnišském životě kladli důraz na  duchovní umění, jak hudební, tak výtvarné. V malířství a sochařství se jednalo o jedinečnou syntézu starokřesťanského umění, byzance i gotiky, obohacenou dokonce prvky umění egyptského. To vše bylo ještě oživeno vlivem tehdy moderní secese. Tím byl vytvořen zcela nezaměnitelný styl, který byl v Čechách zastoupen pouze v několika kostelech. Nejznámějšími objekty v Praze bylo opatství Na Slovanech a klášter benediktinek na Smíchově v Holečkově ulici. Osobitý styl beuronské školy ovlivnil tvorbu mnoha vynikajících umělců, jakými byli např. architekti Josip Plečnik a Jan Kotěra, či malíři Alfons Mucha a Paul Sérusier
a další.
 
V řepském kostele byly použity hlavně biblické motivy ze života Svaté rodiny. Na návštěvníka ale asi zvlášť silně zapůsobí velký počet vyobrazení různých andělů, kteří celý prostor naplňují jakýmsi nadzemským odlehčením.
 
Historie celého řepského objektu byla po roce 1948 pohnutá. Kostel byl uzavřen, zařízení interiéru rozkradeno nebo zničeno a vnitřní prostor sloužil jako dílny a garáže pro zemědělskou techniku až do roku 1992. Po navrácení boromejkám byl kostel nákladem kongregace (téměř 10 milionů korun) znovu zpřístupněn. Dnes slouží jako duchovní srdce Domova sv. Karla Boromejského a jako hlavní kostel živé farnosti řepského sídliště.
 
Při zprovoznění kostela byly z finančních důvodů provedeny jen nejdůležitější restaurátorské práce – odstranění přemalby a fixace zachovalých částí. Velkorysým přispěním Magistrátu mohly být na jaře roku 2000 obnoveny malby v presbytáři kostela. Při vernisáži tohoto působivého uměleckého díla byl obyvatelům Řep představen projekt „Podporujte svého anděla“. Jeho účelem je propagovat pomocí občanské iniciativy významnou památku Řep a shromažďovat finanční prostředky na postupnou rekonstrukci vzácné malby.
 
Od zahájení akce v roce 2000 bylo do ukončení první velké etapy na jaře roku 2009, kterou bylo dokončení zrestaurování malby v hlavní lodi kostela Sv. Rodiny, sesbíráno díky drobným dárcům více než jeden a půl milionu korun. Podařilo se to díky iniciativě koordinátorů a nadšenému nasazení farníků farnosti sv. Martina, komunity sester boromejek a díky široké iniciativě všech návštěvníků a příznivců kostela. Další finanční prostředky ve výši více než dva a půl milionu korun byly získány pod patronátem a díky podpoře Městské části Praha Řepy a za pomoci grantů od Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva kultury, Nadace OF, Purkyňovy nadace, Nadace Památky a zdraví, Nadace Via a od mnoha dalších dárců a sponzorů.
 
Po krátké odmlce jsme odstartovali na podzim letošního roku pokračování druhé velké etapy restaurování beuronských maleb. Práce budou pokračovat v přilehlých prostorách kostela (v rozlehlé vstupní předsíni, bočním vchodu a sakristii), částka potřebná na dokončení díla je nyní asi 2 600tis. korun. Na úvodním benefičním koncertě konaném 9.října 2011 s názvem „ Andělé kolem nás“ vystoupil s přednesem dětský pěvecký sbor Chorus Angelus pod vedením sbormistryně paní Martiny Klimtové a uměleckým slovem akci doprovodila tradičně paní Valérie Zawadská. Všem vystupujícím patří velký dík neboť vystupovali bez nároků na odměnu. Kostel byl zaplněný příznivci a podporovateli akce a na místě se vybralo 6 000,-Kč.
 
 

Celková částka, kterou k 30.11. 2011 věnovali dárci na účet spolu s výtěžkem benefičního koncertu je neuvěřitelných 66 500,-Kč.

 

 
 

 

 

 
 

Všem dárcům patří velké poděkování za podporu a pomoc.

 

          Marie Svobodová –koordinátor projektu
 
 

NEBO, dle možností

 

      S.M. Amidea Blanka Rybecká –koordinátor projektu
 
 

 

 

 
 

Za jakoukoli další podporu na záchranu památky Vám děkujeme.

 

 

 

 

 č.ú.: 27-3153070257/0100, Komerční banka, a.s., Praha 1
 
 

 

 
 

Bohoslužby

Pondělí 16:00 Sv. Rodiny
Úterý 18:00 sv. Martin
Středa 16:00 Sv. Rodiny
Čtvrtek 18:00 sv. Martin
Pátek 18:00 Sv. Rodiny
Sobota 18:00 Sv. Rodiny
Neděle 7:45 sv. Martin
  9:00 Sv. Rodiny

V den slavností a významných svátků se mše sv. zpravidla koná v kostele sv. rodiny v 18:00 hodin.


Statistiky

Online: 1
Celkem: 154623
Měsíc: 1890
Den: 78